På grundlag af registreret tid i ugerapporten kan du foretage løbende fakturering i QWM – også PDFMail.

Fakturering sker med udgangspunkt i de dannede sagskort, der giver et detaljeret overblik over arbejdets karakter og involverede medarbejdere.

Det er muligt at acontofakturere, også som permanent batch-kørsel enten månedsvis, kvartalsvis, halvårlig eller helårlig.

Betalingsbetingelser oprettes individuelt, hvis de generelle betingelser ønskes afveget.

Fakturabeløb kan overføres til ens økonomisystem via kommasepareret ASCII fil.

Hvis du vælger at køre EV Revisor, overføres igangværende arbejder automatisk fra QWM til EV Revisor.

 

5 gode grunde til at vælge QWM

  1. Vi er prisførende på markedet
  2. Du betaler kun en fast månedlig licens
  3. Vi har ingen startomkostninger og licensfornyelser
  4. Vi benytter den fremtidssikrede Microsoft teknologi
  5. Du får ingen problemer med kvalitetskontrollen