Både i selve afviklingen af opgaven og den løbende kommunikation mellem de opgaveinvolverede er der gjort store bestræbelser på, at tingene skal glide ubesværet i et logisk flow, så du bevarer overblikket

Alle opgaveinvolverede har på hver deres skærmbillede fuldt overblik over egne og fælles opgaver. Det gælder også den planlagte tid og deadline for opgaven.

Med tydelig markering fremgår det løbende af skærmbilledet, hvor langt opgaven er nået i procesforløbet hen imod den aftalte deadline.

Ved klik på oversigtsbilledet hentes de tidligere planlagte revisions-/arbejdsplaner frem. De fremtræder nu som tjeklister forsynet med opgaveansvarliges valgte revisionsstrategi jf. dennes afsluttende planlægningsnotat.

Hvert område gennemgås og hakkes af punkt for punkt. Eventuelle kommentarer påføres, og relevante dokumenter vedhæftes, hvor det er hensigtsmæssigt.

De enkelte revisionsmål kan fremhæves, så fokus på højrisikoområder bevares.

I konklusionsfasen opsummeres alle afgivne notater, herunder bl.a. ikke korrigerede fejl, memo til regnskabsmødet samt evt. bemærkninger til revisionsprotokol mv.

Undervejs i processen holdes de opgaveinvolverede løbende ajour med status på opgaven, så unødig ventetid minimeres.

Al kommunikation gemmes og alle handlinger "logges" for efterfølgende at indgå i det dokumentationsmateriale, som den opgaveansvarlige skal benytte i sin endelige konklusion af opgaven.

 

5 gode grunde til at vælge QWM

  1. Vi er prisførende på markedet
  2. Du betaler kun en fast månedlig licens
  3. Vi har ingen startomkostninger og licensfornyelser
  4. Vi benytter den fremtidssikrede Microsoft teknologi
  5. Du får ingen problemer med kvalitetskontrollen