Du har mulighed for at benytte den integrerede ugerapport og kronekladde, og dermed skabe grundlaget for en efterfølgende fakturering og dermed en masse statistikker

I forbindelse med den obligatoriske planlægning af tid for opgavens udførelse, er det oplagt at anvende de indtastede oplysninger i et videre styringsmæssigt flow i revisionsfirmaet.

Kombineret med indtastede timer i den elektroniske ugerapport og efterfølgende fakturering kan du genere rapporter på kryds og tværs. Det giver overblik, når der skal ressourceallokeres.

5 gode grunde til at vælge QWM

  1. Vi er prisførende på markedet
  2. Du betaler kun en fast månedlig licens
  3. Vi har ingen startomkostninger og licensfornyelser
  4. Vi benytter den fremtidssikrede Microsoft teknologi
  5. Du får ingen problemer med kvalitetskontrollen