Planlægning foregår i et styret forløb med udgangspunkt i Q-manualens beskrivelse

Overordnet guides den opgaveansvarlige igennem en kundevurdering, hvor der tages stilling til bl.a. uafhængighed og hvidvask.

Accept heraf fører videre til valg af branche: 

 • Standard
 • Holdingselskab
 • Koncernregnskab
 • Forening
 • Landbrug
 • Forvaltningsrevision
 • K/S'er
 • Skoler 

Herefter tages der stilling til evt. kundeklasse samt kundetype: 

 • Erklæring uden sikkerhed
 • Review af personlig virksomhed
 • Revisionskunde 

Og valg af relevant(e) ydelse(r): 

 • Bogføringsmæssig assistance
 • Erklæringsarbejde uden sikkerhed
 • Budget
 • Rådgivning med erklæring med sikkerhed
 • Rådgivning uden erklæring med sikkerhed
 • Review
 • Review af perioderegnskab
 • Revision
 • Udvidet gennemgang 

Planlægningsnotatet udfyldes jfr. gældende ISA'er omkring kundevirksomhedens forhold, hvor der kan trækkes på indbyggede inspirationstekster.

Når der er taget stilling til going concern, foretages væsentligheds- og risikovurdering. Afhængig af dette valg genereres automatisk relevante revisionsmål, der igen fører til relevante revisions-/arbejdsplaner. Disse godkendes endeligt af opgaveansvarlig med konkrete valg af revisionsstrategi. Også her forløber processen i et styret forløb, så overblikket bevares.

I forbindelse med væsentlighedsvurdering og valg af væsentlighed og risiko indtastes relevante regnskabstal. Alternativt kan regnskabstal hentes ind fra EV Revisor – se Integration.

 

5 gode grunde til at vælge QWM

 1. Vi er prisførende på markedet
 2. Du betaler kun en fast månedlig licens
 3. Vi har ingen startomkostninger og licensfornyelser
 4. Vi benytter den fremtidssikrede Microsoft teknologi
 5. Du får ingen problemer med kvalitetskontrollen